Over ons

Missie & visie

Pink Marrakech is een stichting die zich inzet voor sociale acceptatie, veiligheid en welzijn van de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community.

Te weinig kennis en schaamte is het probleem. Dankzij het harde werk van alle gedreven vrijwilligers is Pink Marrakech aan het uitgroeien tot een platform wat, nu meer dan ooit, van maatschappelijk belang is. De vraag naar hulp groeit, waardoor de stichting een baken is geworden voor alle bi-culturele LHBTIQ+ mensen die hun identiteit verliezen omdat ze zichzelf niet mogen, durven of kunnen zijn.

Pink Marrakech maakt gevoelige thema’s zoals schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op het gebied van geaardheid en seksuele voorkeur, binnen de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community en hun omgeving bespreekbaar. Om dat te bereiken heeft de stichting een strategie die gericht is op drie pilaren welke onderverdeeld zijn in kernwaarden, doelen en actieplannen.

Wilt u meer weten? Klik hier voor ons complete beleidsplan.

Zichtbaarheid

Pink Marrakech brengt mensen samen en verbindt ze aan elkaar, aan hun omgeving en indien nodig aan relevante hulporganisaties. We proberen een toegankelijk platform te zijn waarbij hulpbehoevenden terecht kunnen voor kennis, informatie en advies voor de moeilijkheden en de mogelijkheden van LHBTIQ+er zijn binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Wij gaan veelal het gesprek aan met de doelgroep en de omgeving waarbij wij maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar maken. Tot slot zullen wij zichtbaar zijn door ambassadeurs te creëren en deze in te zetten binnen de LHBTIQ+- gemeenschap . 

Empowerment

Pink Marrakech steunt, begeleidt, motiveert Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ mensen die moeite hebben hun gevoelens en hun geaardheid te uiten. We willen onze doelgroep ondersteunen op weg een naar waardige en gelukkige levensvervulling en we dagen hen uit de regie over hun eigen leven en hun eigen geluk terug te nemen door verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen waar ze invloed op uit kunnen oefenen. We houden onze doelgroep dicht tegen ons aan en bij elkaar om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Hierdoor kunnen we elkaar helpen waar nodig is. Tot slot willen wij de doelgroep ondersteunen door iedereen in zijn/haar/hun kracht te zetten zodat een ieder in staat is om het volledig potentieel te benutten.  

Sociale acceptatie

Pink Marrakech verleent mentale en fysieke hulp aan Nederlandse-Marokkaanse LHBTIQ+ mensen die zich niet in een veilige omgeving bevinden vanwege hun identiteit en/of hun seksuele voorkeur. Wij begeleiden onze doelgroep stapsgewijs naar een positie waarin zij zichzelf accepteren, ook als een andere omgeving daarvoor noodzakelijk is. Daarnaast willen wij de juiste handvaten bieden waarin het mogelijk is om gelijkwaardige kansen voor zichzelf te crëeren 

HET TEAM

Nassiri Belaraj

Nassiri Belaraj

Directeur

Ik heb Pink Marrakech opgericht omdat ik niemand gun wat ik, in mijn leven heb meegemaakt. Daarom heb ik,  naast mijn werk, de organisatie opgericht waarmee ik mensen help die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik heb het mijn levensdoel gemaakt om hen te helpen die geen licht aan het einde van de tunnel zien. Ik wil niet dat iemand zijn/haar identiteit verliest voor het zijn van de eigen authentieke zelf. Leer beseffen wat je hebt, voordat de tijd je doet beseffen wat je had.

Najat Chicar

Najat Chicar

Voorzitter

Als voorzitter en ambassadeur ben ik de spreekbuis voor Stichting Pink Marrakech. Hierbij communiceer ik over wat er speelt in de community maar vooral wat er nodig is voor de community. Mijn taak is inclusie van ieder individu die zich bij Pink Marrakech aanmeldt naast het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en geven van trainingen aan de doelgroep voor empowerment. 

Ik ben de contactpersoon binnen de stichting indien er behoefte is aan informatie en/of advies, dit kan telefonisch of face to face. Ook ben ik binnen Pink Marrakech het vangnet die op de achtergrond aanwezig is voor wanneer je behoefte hebt aan een luisterend oor of je loopt vast in je leven dan mag je erop rekenen dat ik er voor je ben!

Rachid Roemeratoe

Rachid Roemeratoe

Secretaris

Pink Marrakech is voor mij een baken van hoop, liefde, respect en saamhorigheid. Ik wil jou laten zien en ervaren dat obstakels overwonnen kunnen worden, hoe moeilijk ze ook zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld moeite ondervonden bij mijn coming-in en het accepteren van mijzelf als persoon. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor mijn eigen leven, waarbij ik mijn eigen normen, waardes, seksualiteit én geloof heb weten te verenigen. Hierdoor sta ik sterker in mijn schoenen. Ik wil dit ook samen met jou ontdekken. Ik wil je motiveren en stimuleren om je eigen talenten in te zetten ten behoeve van je eigen leven. Door het delen van mijn persoonlijke verhaal hoop ik dat je de moed en kracht vindt om te kiezen waar je voor staat. Samen staan we sterker, in welk opzicht dan ook.

Moustapha Ihity

Moustapha Ihity

Penningmeester

“Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.” Op het eerste  gezicht een simpele boodschap, maar voor mij persoonlijk een doorslaggevende zin om tot zelfacceptatie te komen. In een gemeenschap waarbij cultuur, tradities en geloof vaak een dominante rol spelen, kan het voor een LHBTIQ+ persoon met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond uitdagend zijn om een eigen identiteit te vormen en jezelf te accepteren. Daar sta ik binnen Pink Marrakech voor. Ik zie jou, geloof jou en accepteer jou, precies zoals je bent. Zoals ik mijn pad heb bewandeld help ik jou graag ook met het bewandelen van je eigen pad. Dat kan op persoonlijk vlak, maar ook professioneel. Een luisterend oor te bieden, ervaringen te delen of gewoon gezellig een drankje doen. De community van Pink Marrakech voelt als een thuis voor mij. En dat gevoel gun ik jou ook.

Doelstellingen

Pink Marrakech:

–   Zet zich in voor de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community.

–   Helpt bij het creëren van een omgeving waarin Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ personen zich comfortabel voelen met zichzelf, met hun geaardheid en met hun talenten en passies.

–   Zet zich in voor sociale acceptatie, zichtbaarheid en het empoweren van de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community

–   Brengt maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht door ze bespreekbaar te maken. Onderwerpen als schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op het gebied van seksuele geaardheid, seksuele voorkeur en seksuele diversiteit binnen de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community en haar omgeving.

–   Wil bruggen slaan tussen verschillende gemeenschappen met de kennis dat onbekend onbemind maakt en deze aan te sporen voor elkaar te accepteren en respecteren.

Wat bieden we aan als stichting?
Pink Marrakech heeft in drie jaar tijd talloze mensen in Nederland staande gehouden d.m.v. hulpverlening bij levensnood, fysieke en mentale opvang, huisvesting en educatie op scholen en universiteiten. Daarnaast is de stichting succesvol gestart met het geven van voorlichting aan ouders die niet wisten wat ze met de geaardheid van hun kind aan moesten. Daarnaast organiseert Pink Marrakech laagdrempelige en toegankelijke evenementen. Denk hierbij aan gezamenlijk het vasten verbreken tijdens de Ramadan of een gezellig samen tijdens de Pride Week. Het doel van onze evenementen is om de onderlinge saamhorigheid te vergroten.