Over ons

Missie & visie

Pink Marrakech is een stichting die zich inzet voor sociale acceptatie, veiligheid en welzijn van de Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+‘ers.

Te weinig kennis en schaamte is het probleem. Dankzij het harde werk van alle gedreven vrijwilligers is Pink Marrakech aan het uitgroeien tot een platform dat van maatschappelijk belang is, nu meer dan ooit. De vraag naar hulp groeit, waardoor de stichting een baken is geworden voor alle bi-culturele LHBTQI+‘ers die hun identiteit verliezen omdat ze zichzelf niet mogen, durven of kunnen zijn.

Pink Marrakech maakt gevoelige thema’s zoals schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op het gebied van geaardheid en seksuele voorkeur, binnen de Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+ community en hun omgeving bespreekbaar. Om dat te bereiken heeft de stichting een strategie die gericht is op drie pilaren welke onderverdeeld zijn in kernwaarden, doelen en actieplannen.

Wil je meer weten? Klik hier voor ons complete beleidsplan.

Zichtbaarheid

Pink Marrakech brengt mensen samen en verbindt ze aan elkaar, aan hun omgeving en indien nodig aan relevante hulporganisaties. We proberen een toegankelijk platform te zijn waar hulpbehoevenden terecht kunnen voor kennis, informatie en advies over de moeilijkheden en de mogelijkheden om LHBTQI+‘er te zijn binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Wij gaan veelal het gesprek aan met de doelgroep en met de omgeving, waarbij wij maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maken. Tot slot zullen wij zichtbaar zijn door ambassadeurs te creëren en deze in te zetten binnen de totale gemeenschap van LHBTQI+‘ers.

Empowerment

Pink Marrakech steunt, begeleid en motiveert Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+‘ers die moeite hebben hun gevoelens en hun geaardheid te uiten. We willen onze doelgroep ondersteunen op weg een naar waardige en gelukkige levensvervulling. We dagen hen uit de regie over hun eigen leven en hun eigen geluk terug te nemen door verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen waar ze invloed op uit kunnen oefenen. We houden onze doelgroep dicht tegen ons aan en bij elkaar om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Hierdoor kunnen we elkaar helpen waar nodig. Tot slot willen wij de doelgroep ondersteunen door iedereen in zijn/haar/hun kracht te zetten zodat eenieder in staat is om zich maximaal te kunnen ontplooien.

Sociale acceptatie

Pink Marrakech verleent mentale en fysieke hulp aan Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+‘ers die zich niet in een veilige omgeving bevinden vanwege hun identiteit en/of hun seksuele voorkeur. Wij begeleiden onze doelgroep stapsgewijs naar een positie waarin zij zichzelf accepteren, ook als een andere omgeving daarvoor noodzakelijk is. Daarnaast willen wij de juiste handvatten bieden waarin het mogelijk is om gelijkwaardige kansen voor zichzelf te creëren.

HET TEAM

Meral Ertana

Voorzitter

Eida Custers

Penningmeester

Nassiri Belaraj

Nassiri Belaraj

Directeur

Ik heb Pink Marrakech opgericht omdat ik niemand gun wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Daarom heb ik, naast mijn werk, de organisatie opgericht waarmee ik mensen help die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik heb het mijn levensdoel gemaakt om hen te helpen die geen licht meer zien aan het einde van de tunnel. Ik wil niet dat iemand zijn/haar identiteit verliest voor het zijn van je eigen authentieke zelf. Leer beseffen wat je hebt, voordat de tijd je doet beseffen wat je had.

Doelstellingen

en Pink Marrakech:

–   Zet zich in voor de Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+ community.

–   Helpt bij het creëren van een omgeving waarin Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+ personen zich comfortabel voelen met zichzelf, met hun geaardheid en met hun talenten en passies.

–   Zet zich in voor sociale acceptatie, zichtbaarheid en het empoweren van de Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+ community

–   Brengt maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht door ze bespreekbaar te maken. Onderwerpen als schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op het gebied van seksuele geaardheid, seksuele voorkeur en seksuele diversiteit binnen de Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+ community en haar omgeving.

–   Wil bruggen slaan tussen verschillende gemeenschappen met de kennis dat onbekend onbemind maakt en deze aan te sporen voor elkaar te accepteren en respecteren.

Wat bieden we aan als stichting?
Pink Marrakech heeft in drie jaar tijd talloze mensen in Nederland staande gehouden d.m.v. hulpverlening bij levensnood, fysieke en mentale opvang, huisvesting en educatie op scholen en universiteiten. Daarnaast is de stichting succesvol gestart met het geven van voorlichting aan ouders die niet wisten wat ze met de geaardheid van hun kind aan moesten. Daarnaast organiseert Pink Marrakech laagdrempelige en toegankelijke evenementen. Denk hierbij aan gezamenlijk het vasten verbreken tijdens de Ramadan of een gezellig samen tijdens de Amsterdam Pride Week. Het doel van onze evenementen is om de onderlinge saamhorigheid en het wederzijds begrip te vergroten.