Over ons

Missie & visie

Pink Marrakech is een stichting die zich inzet voor sociale acceptatie, veiligheid en welzijn van de Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+‘ers.

Te weinig kennis en schaamte is het probleem. Dankzij het harde werk van alle gedreven vrijwilligers is Pink Marrakech aan het uitgroeien tot een platform dat van maatschappelijk belang is, nu meer dan ooit. De vraag naar hulp groeit, waardoor de stichting een baken is geworden voor alle bi-culturele LHBTQI+‘ers die hun identiteit verliezen omdat ze zichzelf niet mogen, durven of kunnen zijn.

Pink Marrakech maakt gevoelige thema’s zoals schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op het gebied van geaardheid en seksuele voorkeur, binnen de Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+ community en hun omgeving bespreekbaar. Om dat te bereiken heeft de stichting een strategie die gericht is op drie pilaren welke onderverdeeld zijn in kernwaarden, doelen en actieplannen.

Wil je meer weten? Klik hier voor ons complete beleidsplan.

Zichtbaarheid

Pink Marrakech brengt mensen samen en verbindt ze aan elkaar, aan hun omgeving en indien nodig aan relevante hulporganisaties. We proberen een toegankelijk platform te zijn waar hulpbehoevenden terecht kunnen voor kennis, informatie en advies over de moeilijkheden en de mogelijkheden om LHBTQI+‘er te zijn binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Wij gaan veelal het gesprek aan met de doelgroep en met de omgeving, waarbij wij maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maken. Tot slot zullen wij zichtbaar zijn door ambassadeurs te creëren en deze in te zetten binnen de totale gemeenschap van LHBTQI+‘ers.

Empowerment

Pink Marrakech steunt, begeleid en motiveert Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+‘ers die moeite hebben hun gevoelens en hun geaardheid te uiten. We willen onze doelgroep ondersteunen op weg een naar waardige en gelukkige levensvervulling. We dagen hen uit de regie over hun eigen leven en hun eigen geluk terug te nemen door verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen waar ze invloed op uit kunnen oefenen. We houden onze doelgroep dicht tegen ons aan en bij elkaar om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Hierdoor kunnen we elkaar helpen waar nodig. Tot slot willen wij de doelgroep ondersteunen door iedereen in zijn/haar/hun kracht te zetten zodat eenieder in staat is om zich maximaal te kunnen ontplooien.

Sociale acceptatie

Pink Marrakech verleent mentale en fysieke hulp aan Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+‘ers die zich niet in een veilige omgeving bevinden vanwege hun identiteit en/of hun seksuele voorkeur. Wij begeleiden onze doelgroep stapsgewijs naar een positie waarin zij zichzelf accepteren, ook als een andere omgeving daarvoor noodzakelijk is. Daarnaast willen wij de juiste handvatten bieden waarin het mogelijk is om gelijkwaardige kansen voor zichzelf te creëren.

HET TEAM

Nassiri Belaraj

Nassiri Belaraj

Directeur

Ik heb Pink Marrakech opgericht omdat ik niemand gun wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Daarom heb ik, naast mijn werk, de organisatie opgericht waarmee ik mensen help die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik heb het mijn levensdoel gemaakt om hen te helpen die geen licht meer zien aan het einde van de tunnel. Ik wil niet dat iemand zijn/haar identiteit verliest voor het zijn van je eigen authentieke zelf. Leer beseffen wat je hebt, voordat de tijd je doet beseffen wat je had.
Najat Chicar

Najat Chicar

Voorzitter

Als voorzitter en ambassadeur ben ik de spreekbuis voor Stichting Pink Marrakech. Ik communiceer over wat er speelt in de community, maar vooral wat daar nodig is. Mijn taak is inclusie van ieder individu die zich bij Pink Marrakech aanmeldt, naast het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en geven van trainingen aan de doelgroep voor empowerment.
Ik ben de contactpersoon binnen de stichting indien er behoefte is aan informatie en/of advies. Dit kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Ook ben ik binnen Pink Marrakech het vangnet dat op de achtergrond aanwezig is wanneer je behoefte hebt aan een luisterend oor of wanneer je vastloopt in je leven. In die gevallen mag je erop rekenen dat ik er voor je ben!

Rachid Roemeratoe

Rachid Roemeratoe

Secretaris

Pink Marrakech is voor mij een baken van hoop, liefde, respect en saamhorigheid. Ik wil jou laten zien en ervaren dat obstakels overwonnen kunnen worden, hoe moeilijk ze ook zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld moeite ondervonden bij mijn coming-in en het accepteren van mijzelf als persoon. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor mijn eigen leven, waarbij ik mijn eigen normen, waarden, seksualiteit én geloof heb weten te verenigen. Hierdoor sta ik sterker in mijn schoenen. Ik wil dit ook samen met jou ontdekken.

Ik wil je motiveren en stimuleren om je eigen talenten in te zetten voor je eigen leven. Door het delen van mijn persoonlijke verhaal hoop ik dat je de moed en kracht vindt om te kiezen waar jij voor staat. Samen staan we sterker, in welk opzicht dan ook.

Moustapha Ihity

Moustapha Ihity

Penningmeester

“Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.” Op het eerste gezicht een simpele boodschap, maar voor mij persoonlijk een doorslaggevende zin om tot zelfacceptatie te komen. In een gemeenschap waarbij cultuur, tradities en geloof vaak een dominante rol spelen, kan het voor een LHBTQI+‘er met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond uitdagend zijn om een eigen identiteit te vormen en om jezelf te accepteren. Daar sta ik binnen Pink Marrakech voor. Ik zie jou, geloof jou en accepteer jou, precies zoals je bent.

Zoals ik mijn pad heb bewandeld, help ik jou graag ook met het bewandelen van je eigen pad. Dat kan op persoonlijk vlak, maar ook professioneel. Een luisterend oor te bieden, ervaringen delen of gewoon gezellig een drankje doen. De community van Pink Marrakech voelt als een thuis voor mij. En dat gevoel gun ik jou ook.

Hans Leentjes

Hans Leentjes

Bestuurslid

“Mogen zijn wie je bent” dat klinkt zo simpel maar kan voor een LHBTIQ+ persoon een zware zoektocht met soms onneembare obstakels zijn. Die zoektocht moeten we zelf ondernemen maar hij wordt wel een stuk draaglijker als we die obstakels weg kunnen nemen.
Tijdens mijn eigen zoektocht ben ik niet veel en zeker geen grote obstakels tegen gekomen. Ik strijd voor een toekomst waar iedereen dat kan zeggen.

Dat is niet morgen gerealiseerd want we hebben nog een lange weg te gaan en dat besef ik mij terdege.
Pink Marrakech ondersteunt direct de mensen die dat tijdens hun zoektocht het hardst nodig hebben en werkt tegelijkertijd aan het wegnemen van obstakels zodat ieders persoonlijke zoektocht draaglijk wordt. Zoals vaak in het leven begint het bij zelf de eerste stap zetten maar dat doe je een stuk sneller als je weet dat er mensen om je heen staan die je willen en kunnen helpen.

Bij Pink Marrakech heb ik een team gevonden dat vol overtuiging en passie vecht voor en met ieder individu dat hulp nodig heeft en werkt aan een inclusieve samenleving voor iedereen. Ik ben trots dat ik in ons team mijn deel mag bijdragen. Regelmatig moeten we de confrontatie zoeken maar nog vaker is bruggen bouwen de beste oplossing. Ik zet mij daar graag vol overgave voor in zodat iedereen op een dag kan zeggen: “Ik mag zijn wie ik ben”

Doelstellingen

en Pink Marrakech:

–   Zet zich in voor de Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+ community.

–   Helpt bij het creëren van een omgeving waarin Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+ personen zich comfortabel voelen met zichzelf, met hun geaardheid en met hun talenten en passies.

–   Zet zich in voor sociale acceptatie, zichtbaarheid en het empoweren van de Nederlandse-Marokkaanse LHBTQI+ community

–   Brengt maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht door ze bespreekbaar te maken. Onderwerpen als schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op het gebied van seksuele geaardheid, seksuele voorkeur en seksuele diversiteit binnen de Nederlands-Marokkaanse LHBTQI+ community en haar omgeving.

–   Wil bruggen slaan tussen verschillende gemeenschappen met de kennis dat onbekend onbemind maakt en deze aan te sporen voor elkaar te accepteren en respecteren.

Wat bieden we aan als stichting?
Pink Marrakech heeft in drie jaar tijd talloze mensen in Nederland staande gehouden d.m.v. hulpverlening bij levensnood, fysieke en mentale opvang, huisvesting en educatie op scholen en universiteiten. Daarnaast is de stichting succesvol gestart met het geven van voorlichting aan ouders die niet wisten wat ze met de geaardheid van hun kind aan moesten. Daarnaast organiseert Pink Marrakech laagdrempelige en toegankelijke evenementen. Denk hierbij aan gezamenlijk het vasten verbreken tijdens de Ramadan of een gezellig samen tijdens de Amsterdam Pride Week. Het doel van onze evenementen is om de onderlinge saamhorigheid en het wederzijds begrip te vergroten.