Pink Marrakech is een Nederlands Marokkaans LHBTI-platform voor alle LHBTI’ers en is gelanceerd op zondag 15 januari 2017.

 

Pink Marrakech is een Initiatief van Nassiri Belaraj. Nassiri is geboren en getogen in Nederland met Marokkaans bloed. Zelf heeft hij er 25 jaar over gedaan om uit de kast te komen. Ondanks vele moeilijkheden, is hij er sterker uitgekomen. Sinds 17 september 2018 is Pink Marrakech officieel een stichting geworden.

Onze missie is het bestrijden van vooroordelen, het bespreekbaar maken van het LHBTI binnen de (Marokkaanse) moslimgemeenschap en het creëren van en voor LHBTI’ers leefbare omgeving en acceptatie binnen de cultuur.

Onze visie Pink Marrakech is een brug tussen de Marokkaanse hetero en de (Marokkaanse) LHBTI gemeenschap. Door zichtbaar te zijn willen we werken aan sociale acceptatie en een veilige omgeving creëren voor deze (nog) kwetsbare groep. Door beide kanten te empoweren en het dialoog gaande te houden werken we toe naar acceptatie en normalisering binnen de gemeenschap.

 

Lees hier ons beleidsplan van

stichting Pink Marrakech 2019