De aanmelding voor de Pink MarrakechBoot is gesloten.

Huisregels.

We houden het graag netjes,
leuk en beschaafd op de boot en het evenement.

 

 • Het is niet toegestaan op en/of rondom de boot reclame-uitingen
  in welke vorm dan ook te verspreiden of op te hangen zonder uitdrukkelijke
  toestemming van de organisatie

 

 • Bezoekers betreden de boot en het evenement op eigen risico.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk
  of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.

 

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde
  eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.

 

 • Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken
  te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

 

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, team en andere bij het festival betrokken partijen.

 

 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van de boot en toekomstige evenementen.

 

 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
  – professionele opnameapparatuur voor audio, film en video
  – wapens of andere gevaarlijke voorwerpen
  – harddrugs

Tijdens het boarden van de boot worden de bezoekers hier 
streng op gecontroleerd.

 

 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom de boot handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.