Welkom op de aanmeldpagina voor de Pink Marrakech Boot.

 

Het bedrag om je aan te melden voor de boot is €99,-. Hiermee heb je toegang tot drie evenementen van Pink Marrakech

Denk hierbij aan een kennismakingsborrel, Canal Parade en een terugkomdag.

Voordat je je aanmeldt lees dan eerst de spelregels even goed door. 

Let’s celebrate and make a difference!

Huisregels.

We houden het graag netjes,
leuk en beschaafd op de boot en het evenement.

 

 • Het is niet toegestaan op en/of rondom het boot reclame-uitingen
  in welke vorm dan ook te verspreiden of op te hangen zonder uitdrukkelijke
  toestemming van de organisatie

 

 • Bezoekers betreden de boot en het evenement bij op eigen risico.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk
  of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.

 

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde
  eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.

 

 • Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken
  te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

 

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, team en andere bij het festival betrokken partijen.

 

 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van boot en toekomstige evenementen.

 

 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
  – professionele opnameapparatuur voor audio, film en video
  – wapens of andere gevaarlijke voorwerpen
  – harddrugs

Tijdens het boarden van de boot worden de bezoekers hierop
streng op gecontroleerd.

 

 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom
  het boot handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Aanmeldformulier

 

LET OP ! VOORNAAM EN ACHTERNAAM ZOALS
IN HET PASPOORT VERMELD STAAT!

Let op! Controleer goed in je mailbox of je, na het aanmelden, een bevestigingsmail hebt ontvangen. Het zou zomaar kunnen zijn dat het bericht in je SPAM terecht is gekomen. Mocht je na 24 uur nog geen bevestigingsmail hebben ontvangen neem dan contact met ons op via e-mailadres: event@pinkmarrakech.nl